Общи условия

С използването на съдържанието на настоящия сайт или на предлагани чрез него стоки или услуги, Вие потвърждавате приемането на настоящите Общи условия. В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия, то следва да не продължавате използването на настоящия сайт.

  1. Цялото съдържание и дизайн на alternativnatamedicina.com е защитено от българските закони за интелектуална собственост. Използването и публикуването на част или цялото съдържание от сайта alternativnatamedicina.com се разрешава само след изрично посочване на източника на съдържанието и линк към www.alternativnatamedicina.com.
  2. Потребителят разбира и се съгласява, че личната информация, която предоставя на сайта чрез абониране за бюлетин или регистрация за оставяне на коментари ще може да се използва за маркетингови цели и осъществяване на услугата, за която потребителят се абонира – получаване на информационен бюлетин. Посетителят има право да възрази писмено при получаване на директен мейлинг.
  3. Списание Алтернативната Медицина (alternativnatamedicina.com) e онлайн списание на здравна тематика, което се разпространява безплатно без да е необходим абонамент или друго финансово обвързване.
  4. Всички статии в уебсайта са информативни и не заместват професионалната медицинска диагноза и терапия. Списание алтернативната медицина не носи отговорност за настъпили имуществени и/или неимуществени вреди за вашето здраве.
  5. Списание Алтернативната Медицина (alternativnatamedicina.com) не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт има препратки.
  6. Настоящият уебсайт не цели извършването на реклама или продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа реклами и не продава такива лекарствени продукти.
  7. Списание алтернативната медицина си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

ВСИЧКИ СТАТИИ В САЙТА СА ИНФОРМАТИВНИ И НЕ ЗАМЕСТВАТ КОНСУЛТАЦИЯТА С ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ВЪПРОС.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ ВЕДНАГА С ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРИ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ, ТЪЙ КАТО СПИСАНИЕ ЗА АЛТЕРТАНИВНАТА МЕДИЦИНА НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЧНОСТТА, НАДЕЖНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА В САЙТА ИНФОРМАЦИЯ.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25 декември 2017г.